SV - Taalwedstrijd Frans

maandag 29 april 2024

Op maandag 29 april was er dan de jaarlijkse taalwedstrijd Frans, dit jaar voor de dertigste (!!) keer georganiseerd door onze club.

Normaal gezien doen we dat steeds samen met onze zusterclub RC Liège: op hun middagvergadering komen Waalse Hogeschool studenten om hun Nederlandse taalkennis te laten testen en op onze avondvergadering komen Vlaamse Hogeschoolstudenten om hun kennis van het Frans te bewijzen. Spijtig genoeg kon dit  eerste deel dit jaar opnieuw niet doorgaan!

Tijdens de avondvergadering van RC Gent ontvingen we dan 3 Vlaamse studenten van Artevelde Hogeschool , met dank aan hun docenten Isabelle Cloquet en Valentine Dejonghe.

In zijn schitterende inleiding, doorspekt met tal van woordspelingen, wees onze vriend Michel, voorzitter van de commissie Beroep, op het belang van de talenkennis en meer specifiek van het Frans in Vlaanderen en dus op het belang van een dergelijke wedstrijd. Hij gaf ook uitleg bij het onderwerp dat hij gekozen had voor de studenten ‘Faut-il enseigner la littérature dans l’enseignement secondaire?’

Alyssa Dailly, Ilona Meirezonne en Maxime Vercauteren kwamen hierover in de club hun standpunt verdedigen en dit vanuit drie verschillende invalshoeken. De studenten verbaasden ons door de kwaliteit van hun uiteenzettingen, en dit zowel op het vlak van de kennis van de taal als van de inhoud! 

Na de beraadslaging van de jury (met dank aan Cathy, Danièle, Jacqueline, Marlène, Sylvie en Thérèse)   kwam Alyssa Dailly als winnares uit de bus. Naast de clubprijzen schonk l’ Alliance française Oost-Vlaanderen , bij monde van haar voorzitter Luc Van Kerchove, een waardebon aan de winnares en een pakket met  CD's, DVD's en boeken aan alle deelnemers. Ook uitgeverij Daphne schonk een mooi pakket boeken aan de drie studenten.

Nog maar eens een fijne avond , hopelijk volgend jaar opnieuw samen met RC Liège!!

In afwezigheid van onze voorzitter Koen werd de vergadering voorgezeten door past-voorzitter Pierre die in zijn slotwoord nog maar eens benadrukte  hoe gemotiveerde leerkrachten een blijvende invloed kunnen uitoefenen. 

Serge herinnerde ons ook aan de afspraak volgende week maandag 6 mei in het Stadhuis van Gent voor de plechtige uitreiking van de 6e ROSA. En wie een beetje publiciteit wil maken voor onze vzw G.I.F.T. kan dit doen door een berichtje te plaatsen op Facebook, Linkedin of andere persoonlijke sociale media: "Wil jij ook initiatieven ter bestrijding van armoede ondersteunen? Bezoek de website van G.I.F.T. en help ons met een maandelijkse bijdrage. Nu al dank hiervoor !"  Met dank aan Kanji die hier het initiatief nam op zijn Facebookpagina!! 


Extra afbeeldingen