Plechtige uitreiking ROSA 2023

maandag 8 mei 2023

Op maandag 8 mei vond in de Gentse Aula de plechtige uitreiking plaats van de 5e Rotary Science Award ROSA 2023  in aanwezigheid van Rector Prof. Rik Van de Walle, Prof.dr. ir. Patrick De Baets, decaan Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur, Prof.dr. Isabel Van Driessche, decaan Faculteit Wetenschappen, Isabelle Heyndrickx Schepen Bevolking Stad Gent,  Rotary Districtsgouverneur 2130 Claude Hamilius.  Het ontvangstcomité zorgde voor de perfecte begeleiding van de talrijk opgekomen genodigden naar het peristilium voor het aperitief en daarna naar de aula voor de plechtige uitreiking van de ROSA 2023. 

Protocolchef James Turcksin introduceerde de verschillende sprekers. Na de verwelkoming door onze voorzitter Pierre Perne, was het de beurt aan Prof.dr.Charlotte Colman, laureate ROSA 2022, om kort de besteding van het prijzengeld dat ze vorig jaar ontving toe te lichten (zie PPT in bijlage).

Prof.Em.dr.Michel Tanret, clublid en voorzitter van de ROSA jury, stelde de vijf genomineerden voor van de ROSA 2023 uit de faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. 

Daarna mocht voorzitter Pierre de ROSA oorkonde 2023 overhandigen aan de laureate Prof. Dr.ir. Sofie Van Hoecke van de vakgroep vakgroep IPreDict IDLab. EA06 – ELIS. Het project ‘Design and development of an AI-driven digital pathology device’ behelst een efficiëntere monitoring en diagnostisering van bodem-gerelateerde helminthiasis (STH), een ziekte veroorzaakt door parasitaire wormen die meer dan 1 miljard mensen wereldwijd treft. De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, een bedrag dat de onderzoeker mag gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren. 

Ook decaan Patrick De Baets mocht een oorkonde ontvangen.

Vervolgens werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een fijne driegangenmaaltijd tijdens dewelke rector Rik Van de Walle onze club bedankte voor dit initiatief, wees op de sociale aspecten van de UGent en het belang onderstreepte van deze unieke samenwerking tussen de Universiteit en RC Gent en terecht hoopte dat de club er minstens nog eens vijf jaar zou mee doorgaan. 

 Deze stijlvolle, perfect georganiseerde ROSA-plechtigheid, in de schitterende locatie van de Gentse Aula, werd afgesloten met een slotwoord van inkomend voorzitter Koen Lips die  aankondigde dat volgend jaar de Faculteit Wetenschappen aangeschreven zal worden en dus ook hoopte dat de uitreiking van de ROSA 2024 opnieuw in de Aula zou kunnen doorgaan.

 Alle foto's (in omgekeerd chronologische volgorde) te bekijken via deze link :  https://flic.kr/s/aHBqjAD1Ey


Documenten in bijlage