SV - Herman Van Rompuy 'Meer dan ooit meer Europa'

maandag 13 maart 2023

Bijna was de orangerie van het kasteel van Zwijnaarde te klein om allen die present getekend hadden voor de voordracht van Herman Van Rompuy te ontvangen. Onze bijna voltallige eigen club ontving niet alleen een grote delegatie van RC Gent Prinsenhof, met wie we deze vergadering hadden georganiseerd, maar ook leden van RC Gent Haven, RC Gent Noord, RC Gent Zuid en zelfs van RC Mijas International en, wat ons veel plezier deed, talrijke  leden van de twee Gentse Rotaract clubs en van Rotaract Eeklo-Meetjesland. Daarnaast waren er uiteraard de talrijke partners, vrienden, familieleden en geïnteresseerden!

 Na de lekkere varkenswangetjes met frietjes en de voorstelling van de gastspreker door onze vriend Bernard, kon Herman Van Rompuy, vanop zijn ‘spreekgestoelte’, ons gedurende een goed uur boeien met zijn visie over Europa en de redenen waarom we moeten blijven geloven in de Europese Unie.

 Men kan het belang van iets of iemand maar onderkennen wanneer hij of zij of die instelling er niet meer is. Wat zou er gebeurd zijn na de invasie van Rusland op 24 februari 2022 indien de Europese Unie niet zou hebben bestaan? 

Er zouden geen gemeenschappelijke sancties tegen Rusland geweest zijn, geen gemeenschappelijke aankopen van wapens en munitie, Duitsland en Frankrijk zouden niet onder druk zijn gezet door Polen en de Baltische staten, er zou geen signaal zijn gegeven aan Oekraïne dat ze behoren tot Europa, er zou geen overdracht van middelen zijn geweest om Oekraïne te helpen. Besluit: Oekraïne zou nu onder de voet zijn gelopen! 

 De EU is noodzakelijk ook in andere domeinen: 

Indien we de Maastrichtnormen niet zouden gekend hebben, zouden we er budgetair slecht voor staan. Wat indien we de klimaatnormen niet zouden gekend hebben? Die normen worden unaniem goedgekeurd door de lidstaten. De druk die komt van Europa dwingt de landen orde op zaken te stellen.

 De EU is ook belangrijk voor België en voor Vlaanderen: 70 jaar vrede! De EU heeft ervoor gezorgd dat er geen oorlog meer was in Europa. 70 jaar vrede heeft, nu de oorlog aanwezig is aan de grenzen van de EU, een heel duidelijke betekenis.  

 Op economisch vlak heeft Vlaanderen heel veel te danken aan de EU. De welvaart is verdubbeld, de werkloosheid is laag. Vlaanderen is gelegen is het rijkste deel van de wereld (tussen Rijnland, Parijs en Amsterdam) met een grote rol voor de haven van Antwerpen. Het arme Vlaanderen is nu het rijke Vlaanderen geworden met een markt van 450 miljoen burgers.

 Ook de euro is in ons voordeel, als exportgericht land. Geen miserie meer van wisselkoersen, stabiliteit en lage rente.

 Op institutioneel vlak geeft de EU ook stabiliteit. We zijn ingebed in een groter geheel waar je niet zomaar kan uitstappen

 Alleen de EU kan ons op het geopolitieke vlak toelaten een evenwichtige verhouding te hebben met de VS en verhindert ons een vazalstaat te worden van andere mogendheden. Europa kan enkel gewicht in de schaal werpen als het eensgezind is! 

 Het is duidelijk dat we strategisch souverein moeten zijn op het vlak van energie, telecommunicatie, voedsel, defensie ….  We waren voor gas afhankelijk van Rusland en na een jaar zijn we daarvan bevrijd. 

 De EU kent ook enkele andere uitdagingen:

-       Zo is er het probleem van de demografie (waar andere landen ook mee worden geconfronteerd). De beroepsbevolking daalt. In Afrika daarentegen evolueert men van 1,2 miljard inwoners nu naar 4 miljard op het einde van deze eeuw! En dit in een continent waar de armoede groot is, waar klimaatrampen talrijk zijn en waar dus een grote migratiestroom op gang zal komen, eerst in het continent, maar dan naar Europa dat op zoek is naar gepaste arbeidskrachten. 

-       Inzake klimaat en biodiversiteit kunnen nog internationale akkoorden gesloten worden. Het klimaatprobleem is geen zuiver Europees probleem maar een wereldprobleem en we moeten hopen dat deze samenwerking zal blijven bestaan.

 Sinds 2008 heeft de EU , na alle crisissen (terrorisme, migratiestromen, covid, inflatie, oorlog en dreiging van energieschaarste) en niettegenstaande in vele landen de regeringen zwakker zijn geworden met minderheidsregeringen, steeds het tij kunnen keren en akkoorden kunnen sluiten Het nationaal niveau kan geen antwoorden geven. We moeten samenwerken. Er is zelfs een vraag naar meer Europa! Het is wel een Europa van de noodzaak. Zonder de EU kunnen we niet meer leven. 

 Europa is geen ver van mijn bed show! Het is niet meer de droomgedachte van de jaren 50, de verliefdheid gaat voorbij. Die droom van een Europese staat is nu waarheid geworden, Europa is volwassen geworden. Maar de Unie is niet af. Ze heeft een heel klein budget en is dus geen superstaat! 

 En er is een Europese democratie! De proximiteit is in Europa wel veel groter, meer inspanningen zijn nodig om de resultaten van het beleid duidelijk te maken. Het populisme in Parijs en Rome pleit niet voor het verlaten van de EU, maar zal geen nieuwe impuls geven.

 Gelukkig is er dus de EU, maar nu moeten er nog Europese burgers komen. De jongeren kijken anders naar Europa. Het creëren van burgers is een lange geschiedenis, het bewustzijn van een continent zal toenemen en Herman van Rompuy blijft een man van hoop! 

 Tijd om vragen te stellen.

Dominique Delbeke (RC Gent) alludeert op een uitspraak van Jean-Luc Dehaene: Is één taal de stap naar een meer eengemaakt Europa? Antwoord: Heeft Jean-Luc dat gezegd? Er zijn 24 talen. Iedereen spreekt zijn eigen taal en heeft het recht om dit te doen. De facto is het Engels de taal die overal gebruikt wordt. 

 Lut Decaluwe (RC Gent) stelt de vraag of de eerstvolgende stap naar meer Europa niet ligt op het terrein van defensie? Antwoord: Tot nu gebeurde er weinig. Er was en is de NAVO (70% van het budget door de Amerikanen gefinancierd). Een week na de inval heeft de Duitse bondskanselier besloten 100 miljard uit te geven aan defensie. We moeten meer uitgeven en samenwerken. De oorlog heeft ons wakker geschud. We moeten de lessen blijven trekken en niet over gaan tot de orde van de dag. 

 Pierre Perne reageert kort over ‘ethisch beleggen’: misschien zal het onethisch zijn om in de toekomst niet te investeren in de wapenindustrie!

 Monji Zouaghi (RC Gent Prinsenhof) vraagt of Europa niets kan doen aan het aanslepend conflict in het Midden-Oosten en welke de rol is van China in de overeenkomst die tot stand is gekomen tussen Saoudi-Arabië en Iran. HVR hoopt dat hierdoor de oorlog in Jemen tot een einde kan komen.  Voor hem blijft Iran echter het grootste probleem in het Midden-Oosten met de mogelijke ontwikkeling van kernwapens. HVR hoopt dat Europa dat onder controle zal krijgen.

 Stany Fobe (RC Gent Haven) vraagt zich af waarom er geen reactie van Europa was na de annexatie van de Krim, welke de rol is van de UNO en wat aangaande het vetorecht van de Russen.  HVR bevestigt dat in de veiligheidsraad 5 landen vetorecht hebben (de winnaars van de oorlog van 45). De UNO is zo sterk als een aantal landen dat willen. Als er nu geen voedselcrisis is, is dit te danken aan Antonio Guterres die de leiding heeft genomen van deze humanitaire operatie.

Hadden we harder moeten optreden na annexatie Krim? Op dat ogenblik bestond de Oekraïense staat niet, er was een vacuüm van de macht, Poetin heeft daarvan geprofiteerd. Ondertussen is het Oekraïens leger veel sterker geworden dankzij de Europese Unie. 

 Patrick Reyniers, voorzitter van RC Gent Prinsenhof dankte Herman Van Rompuy en overhandigde hem het fotoboek van Gent gemaakt door onze vrienden van RC Gent Noord. Pierre Perne, voorzitter van RC Gent, dankte op zijn beurt de gastspreker en overhandigde hem ons boek over de muziekconcours en het boek van Johan Verbeke, ‘Diplomacy in Practice’.  

 Onze protocolchef Sylvie sloot deze boeiende vergadering af met een speciaal voor onze gastspreker geschreven haiku: 

“Man deelde wijsheid,

Nood aan sterk Europa groot

Vriendschap bindt ons saam”

 Een laatste leuke foto werd nog genomen : Gewezen voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rompuy tussen Svetlana Stevens (van Russische origine) en Madjid Gordjestani (van Iraanse origine). 


Extra afbeeldingen