PHF - Fried Ringoot - 14 november 2022

dinsdag 15 november 2022

Niemand minder dan onze eigen goeverneur, Claude Hamilius, kon op maandag 14 november 2022 het Paul Harris Fellow ereteken opspelden  op de vest van Fried Ringoot, bezieler van de vzw School zonder Pesten.


Omdat we het niet beter kunnen verwoorden, voegen we hierna een deel van de lofrede toe, geschreven en gebracht door past-voorzitter en immer drijvende kracht achter dit initiatief, Gerwin Vansteenkiste:


Beste vrienden,

Ik wil jullie om te beginnen een verhaal brengen

Iedereen onder ons kent wel “The number of the beast”, ofwel het nummer van het beest.
Dat is het getal 666, ook wel gekend als het getal van de duivel….

In het boek “OPENBARING” wordt er verteld dat Johannes in een visioen een beest uit de zee en een beest uit de aarde zag, waarover wordt gezegd – en ik citeer letterlijk - :

·        “Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen : er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig”

EINDE CITAAT

Over “the number of the beast”, ofwel het getal 666, is er zeer veel lectuur te vinden.

Zo kan men leren dat het feit dat het getal 666 met de duivel geassocieerd wordt, eigenlijk vooral te danken is aan het getal 777

In veel culturen is het cijfer 7 een magisch of heilig getal.

In de spirituele wereld heeft het getal 777 een speciale plaats, en dit omdat 777 eigenlijk een weergave is van de Heilige Drie-eenheid.

Bij 777 ben je volgens hen wat men noemt een LICHTWERKER

Een LICHTWERKER, beste vrienden, dat betekent dat jij een speciaal pad in deze wereld hebt.

 

Wel vrienden, jullie vragen zich waarschijnlijk af waarom ik dit vertel… Sommigen onder jullie denken waarschijnlijk dat ik hier nu probeer het nieuwe geloof te verkondigen, en dat ik mij heb aangesloten bij de getuigen van Jehovah of zo……..anderen zie ik zo denken “ dendiene is  ergens met zijn hoofd tegen gelopen ……..zo’n onzin dat die hier staat uit te kramen….

Wel, Ik vertel jullie dit verhaal omdat ik eigenlijk iemand wil eren, en alle lof toebedelen die hij/zij ongelooflijk erg verdient…

Alhoewel de persoon die dit verdient een speciale associatie heeft met het cijfer 6 (daarover verder meer),  kan je  hem of haar eigenlijk best omschrijven met de daarjuist gegeven omschrijving van iemand die een associatie heeft met  zeven-zeven-zeven : een LICHTWERKER.
Iemand dus die een speciaal pad in deze wereld bewandelt….

De persoon waarover ik het deze avond heb is heel zeker iemand die een speciaal pad bewandelt, een pad dat voor meer als 100% strookt met alle waarden die Rotary hoog in het vaandel draagt.

De ouders van deze persoon moeten al van bij de geboorte geweten hebben dat hun nieuwste spruit een zeer speciaal persoon zou worden, die eigenlijk enkel en alleen maar bewondering zou opwekken in het leven bij iedereen die het pad van dit kindje zou kruisen…

En deze persoon heeft bij ieder die hij ontmoette een gevoel van DANKBAARHEID opgeroepen, DANKBAAR…. dat ze deze mooie mens hebben mogen leren kennen!!!

De ouders hebben deze persoon dan ook een zeer mooie, speciale naam gegeven, met de volgende etymologische betekenis :

° Levende onder goddelijke bescherming of vrede”.

De naamdag van deze persoon valt op 08 november.
Als je wat opzoekwerk doet naar deze naam, dan kan je terugvinden dat er doorheen de eeuwen vooral heersers, krijgsheren, … maar ook generaals, schrijvers, schilders, enz… met deze naam gezegend werden.
Allemaal LEIDERS dus…….allemaal LICHTWERKERS………mensen die een pad bewandelden als VOORBEELD voor anderen….

 

Vrienden, het is tijd om jullie mee te delen wie de persoon is die Rotary Gistel hier vanavond wil eren, en waarom ik de betekenis van 666, 777  heb uitgelegd, evenals een etymologische uitleg heb gedaan van deze persoon zijn voornaam.

De persoon die wij hier in de bloemetjes willen zetten, heeft ongetwijfeld veel te maken met het cijfer 6  : HIJ – want het is een man – is de jongste van ZES kinderen.
Hij is geboren op 6 – 6- 66

Zijn naam is GODFRIED, maar hij is overal gekend als FRIED.

Jullie hebben hem zopas allen mogen leren kennen als één van de twee oprichters en dagelijkse bezielers van de vzw School zonder Pesten. Eén van de twee mensen dus die zich dagdagelijks belangeloos inzetten om PESTEN uit onze maatschappij te weren.

Vrienden, ik heb de eer gekregen van uit onze club om hier de prachtige mens FRIED RINGOOT te mogen toelichten.

Fried is dus geboren als jongste van zes, in een gezin waar broer Koen – onze Past Gouverneur – de oudste was.
Hij is twee maand te vroeg geboren, en was eigenlijk ten dode opgeschreven…
Maar, zoals eerder al uitgelegd, met de naam Godfried ben je een krijger, een leider, … en dus vocht Fried zich erdoor.

Zijn jeugd speelde zich af in Denderhoutem, in Oost-Vlaanderen.
Volgens zijn broer kon je hem zeker niet omschrijven als “een blokzwijn”.

Daarenboven was hij  zeker ook niet echt wat je noemt “een volgeling”, en dit dikwijls tot grote ergernis van zijn ouders.
Werken onder gezag was ook niet echt zijn ding……MAAR de man vond meer als zijn weg in een CREATIEF ZELFSTANDIGENBESTAAN….

Muziek en optredens, daar kon hij zijn ei in kwijt.

In een later stadium gaf hij aan tal van ambtenaren, trambestuurders, reddingswerkers in zwembaden, enzovoort… trainingen allerhande, zoals bv anti-agressietrainingen….

Ook de kindershow “PRIETPRAAT EN KATOENTJE” is een realisatie van Fried.

Op de website wordt Prietpraat beschreven als “de te gekke meneer die veel grappige dingen vertelt”.
Ik citeer ook  : “Vake, Fried Ringoot dus, heeft zijn hart en ziel in dit spektakel gelegd met de nodige humor, leuke ontspanning, toegankelijkheid voor iedereen, betrokkenheid en respect”

Einde citaat

Fried is dus iemand die je zeker kan omschrijven als een artistieke duizendpoot…

Naast zijn werk met de kindershow PRIETPRAAT was Fried dus ook freelance trainer-acteur, en dit voor een trainingsbureau waar een andere mooie mens, Christian Agneessens, directeur was.

Tengevolge een zware persoonlijke tegenslag bij Fried zijn de twee knappe koppen – Fried en Christian dus – in 2006  samen beginnen brainstormen over wat ze verder nog konden realiseren in het leven. En als je twee creatievelingen los laat en ze laat brainstormen, dan weet je dat er iets goeds uit komt…

En zo kwamen ze bij het feit dat ze iets wilden doen om het pesten bij kinderen tegen te gaan.
De eerste schoolvoorstelling van “Victor en de goedgevoelmachine” is zo tot stand gekomen, en bij uitbreiding de vzw School zonder Pesten.

In 2007 speelde Fried zo de allereerste voorstelling in een klein schooltje in Gottem, en dit voor het eerste leerjaar.

Hij had zijn “goedgevoel machine “ mee, die hij EIGENHANDIG In elkaar had gestoken.
Christian heeft mij verteld dat Fried voor de eerste voorstelling zijn twijfels had, en eigenlijk wel best wat stress, en het zo verwoordde aan Christian :

-        Wat moet ik hier eigenlijk allemaal vertellen… Hopelijk klopt ons verhaal en begrijpen de kinderen waarover het gaat….

Wel, na de show bleek dat de kinderen zeer goed mee waren in het verhaal, en zelfs superenthousiast waren.

Fried zou zelf nog honderden voorstellingen spelen, tot hij jammer genoeg noodgedwongen op zoek moest naar andere acteurs om de shows te brengen.

Hij zorgt er echter wel tot op vandaag nog altijd intensief mee voor het feit dat deze organisatie verder zo’n wondermooi werk verricht.

School zonder Pesten is dus wel degelijk een prachtige organisatie die ontstaan is door toedoen van twee personen : enerzijds Christian die zorgt voor centen en een deel administratie, en anderzijds Fried die de creatieve DUIVEL- doet- al is (creatieve DUIVEL, U weet wel hij is geboren als jongste van 6 op 6 – 6 -66 …)

Ondanks Corona, ondanks het wegvallen van de hoofdsponsor Brantano, zorgen deze twee mensen er nog altijd voor dat het verhaal verder blijft gaan, en dat de vzw School zonder Pesten meer als springlevend is.

Christian en Fried zorgen er voor dat dankzij hun ON-VOOR-WAARDE-LIJKE  inzet gedurende nu al VIJFTIEN JAAR de vzw School zonder Pesten springlevend is.

Alle waarden die Rotary hoog in het vaandel dragen worden door beiden DAGDAGELIJKS  in de praktijk omgezet.

En daarom, beste vrienden, heeft Rotary Gistel besloten om FRIED RINGOOT vanavond te eren met het gekende Rotary ereteken, een PAUL HARRIS FELLOW, en dit op uitdrukkelijke voordracht van onze gouverneur vriend Claude.

Paul Harris Fellow uitgereikt aan bezieler van School zonder Pesten vzw - Fried Ringoot