Lees meer - www.kinderkansenfonds.be

donderdag 24 maart 2022

Lees en strijd mee via het Kinder Kansen Fonds waaraan de Koning Boudewijnstichting haar steunt verleent.

Kinder kansarmoede is lokaal te sterk aanwezig