Nieuwsbrief
Rotary Club
Gent

RC Gent - maandbrief 9 - maart 2023

27 februari 2023

Beste vrienden en vriendinnen,

Op 1 februari  namen enkele clubleden deel aan de debatavond over ‘Genderidentiteit’ georganiseerd door RC Gent Prinsenhof.

Op 9 februari woonden meerdere leden de voordracht bij van Prof.Dr. Stephanie de Maesschalck over ‘Migratie’ en dit op uitnodiging van RC Gent Portus Ganda.

Op 12 februari was een grote clubdelegatie aanwezig op het benefietconcert tvv de lege brooddozen in de Gentse scholen georganiseerd door de Soroptimistes in de Miryzaal . 

Op 13 februari kwam Prof Dr. Filip Du Prez (Ugent)  in onze club spreken over ‘Kunststoffen: van zelfhelende materialen tot poeder voor data-opslag’ . Tijdens deze vergadering werd door Guido een nieuwe challenge opgestart om minstens tien Shelterboxen te sponsoren naar aanleiding van de aardbeving in Turklje. Het voorlopig resultaat is hoger dan verwacht. Niet minder dan 15 Shelterboxen werden tot op heden door onze clubleden gefinancierd!  Dit komt neer op een halve box per lid!!  

Op 22 februari namen Guido, als voorzitter van de commissie DAG, en Koen als inkomend voorzitter, deel aan de DAG – Districtvergadering in Nazareth.

Op 25 februari namen een 30-tal leden, partners en vrienden deel aan het door Camaraderie georganiseerd  bezoek aan het Africa Museum in Tervuren. 

Op 26 februari vierde onze club de 96e verjaardag van haar charteruitreiking!

De maand februari werd afgesloten met een Algemene Ledenvergadering op maandag 27 februari . Tijdens deze vergadering werd eveneens beslist om positief te antwoorden op het initiatief van vzw Burgerplicht en samen met andere Gentse clubs minstens één woonunit te financieren in het kader van hun project ‘Klein Gent’! Meer info hierover op: https://www.burgerplicht.be 

De verslagen met foto’s van onze vergaderingen zijn steeds terug te vinden op onze website onder Clubleven/fotogalerijen: https://gent.rotary2130.org/nl/content/photo-gallery 

 

Nieuws van onze leden : 

Guido Ingels heeft deelgenomen aan de inaugurale vergadering van het RAG Addiction Prevention Chapter Belgium. Onze club zou hier zeker een permanente vertegenwoordiger moeten hebben. Wie hiervoor interesse heeft kan zich melden bij Guido

Ten huize van Monique Jacobus, op de dag van haar verjaardag, werd een huisconcert georganiseerd ten voordele van vzw Transplantoux

De kinderen van Nele Vangheluwe organiseerden op 25 februari de vijfde editie van de jaarlijkse Tshuapa quiz ten voordele van de gezondheidszorg  in Congo. 50 teams met in totaal 200 deelnemers. Een mooie leerrijke avond … en Nele vertrekt op 11 maart opnieuw op missie met Artsen zonder vakantie naar Oost-Congo. 

 In memoriam :

Op 7  februari overleed François Dubrulle (°1937), vader van Sylvie en op 10 februari overleed Antoon Van Damme (°1934), vader van Caroline en schoonvader van Koen Lips. 

 

Agenda maart

-       9 maart : 19u00 - Fundraiser Gent Portus Ganda : film ‘Zillion’ in Kinepolis – Zie info op https://gent-portus-ganda.rotary2130.org/nl/agenda/show/50060  

-       13 maart  : 19u00 – SV i.s.m. Gent Prinsenhof  met als gastspreker Herman Van Rompuy over ‘Meer dan ooit meer Europa’  - Inschrijven voor 10 maart via https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/49387 (zie uitnodiging in bijlage 1)

-       16 maart : 18u30 – Debatavond over de Belgische begroting & Staatsschuld georganiseerd door RC Gavere Schelde Leie, Kruishoutem en Oudenaarde – (Inschrijven voor 5 maart - OPGELET : PLAATS DEBAT GEWIJZIGD van GENT naar OUDENAARDE - zie uitnodiging in bijlage 2)

-       22 maart : 20u00 – Benefietconcert van Rotary club Antwerpen-Oost (zie info en uitnodiging in bijlage 3) – Wie gaat nog mee met Guido en Pierre?

-       23 maart : 19u30 - op uitnodiging van RC Gent Zuid een gemeenschappelijke vergadering voor alle Gentse clubs over armoedeproblematiek met als gastsprekers Prof.dr.Koen Schoors en Koen Decoodt  –     inschrijven voor 21 maart  via https://gent-zuid.rotary2130.org/nl/agenda/show/52612  (zie uitnodiging in bijlage 4)

-       23 maart : 19u30 - Viering 75 jaar van onze dochterclub Aalst . Inschrijven voor 10 maart -  Info op:  https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/56675 

-       27 maart : SV – Taalwedstrijd ism onze contactclub RC Liège met middagvergadering in Luik en avondvergadering in Gent – Inschrijven via https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/49390 

-       31 maart – 2 april RYLA 2023 : Onze club sponsort twee jongeren, Danielle PAIS en Robin ECTOR,  voor hun deelname aan de RYLA 2023 die georganiseerd wordt in ‘De Hoge Rielen’ in Kasterlee. Meer info op : https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/53057 

-        

HELP JE OOK ONZE ACTIES STEUNEN? 

08.05.2023: 18u00 Uitreiking 5e ROSA (Rotary Science Award) – Aula UGent https://gent.rotary2130.org/nl/agenda/show/47565

WIE DIT EVENT ZOU WILLEN SPONSOREN KAN HET DOSSIER DOWNLOADEN OP : https://gent.rotary2130.org/nl/documents/folder/show/4245 EN ZAL OP ONZE EEUWIGE DANKBAARHEID KUNNEN REKENEN!

 

Op de website van 'Rotary in Gent' kunnen jullie ook de reeds gekende programmatie zien van de andere Gentse Rotary- en Rotaractclubs: http://www.rotaryingent.be

Op de vernieuwde website van het District kunnen jullie ook de reeds ingeplande vergaderingen van ALLE clubs van D2130  terugvinden: https://rotary2130.org/nl/agenda/other-clubs?criteria%5BendsAt%5D=latest


Verjaardagskalender maart

05 - Madjid Gordjestani -  gordjestani.madjid@gmail.com

10 – Sabine Maere (echtgenote Paul Temmerman) - sabine@ptab.be 

16 - Jean-Charles De Preter - jcdp@telenet.be

17 - James Turcksin - james@turcksin.be

19 - Colette Caron (echtgenote Jean-Charles De Preter) – 09 221 18 57

26 – Isabelle Bouckaert (echtgenote Kanji Vandersmissen) - isabelle@vanvas.be

28 - Pierre Huyghebaert - pierre.huyghebaert@skynet.be

 

BIJLAGEN:

Bijlage 1 Uitnodiging voordracht Herman Van Rompuy / Bijlage 2 Debatavond begroting  / Bijlage 3 Benefietconcert RC Antwerpen-Oost / Bijlage 4 Armoedeproblematie 

Jacques Eichperger

Communication Officer RC Gent

2024 © RC Gent - Alle rechten voorbehouden