SV - Projectvoorstel "YOUTH PREVENTION INFLUENCERS" Johan MAERTENS (RC-MALDEGEM) gekaderd in 'MENTAL HEALTH' prioriteit van RI door Kathleen Van Rysseghem (PDG-RC Gent-Noord)

maandag 26 februari 2024 19:00-22:00, KASTEEL VAN ZWIJNAARDE, Joachim Schayckstraat 6, 9052 ZWIJNAARDE
Website: https://www.rag-ap.org/en/scientific-committee/johan-maertens
Sprekers:

Johan Maertens (RC Maldegem) en Kathleen Van Rysseghem (RC Gent-Noord)

Johan Maertens (RC Maldegem) is  voorzitter van het wetenschappelijk comité en member Cadre Preventie verslaving van de Chapter Belgium RAG AP (Rotary Action Group Addiction Prevention).

Hij zal ons spreken over het project 'Youth Prevention Influencers'

Kathleen Van Rysseghem (RC Gent-Noord) zal dit project kaderen in de Prioriteit van RI nl acties voor Mental Health, waarvoor onze DG’s en inkomende DG’s een bijzondere inspanning vragen.

Kathleen brengt de visie rond Mental Health van RI en wat hierrond leeft en vorm krijgt onze districten en Johan schuift dan YPI als actie binnen dat kader naar voor.

Deelname in de kosten  : €50pp  (Rotaracters, studenten en jongeren -30jaar : €25) (aperitief, tweegangenmenu, wijn en koffie inbegrepen)

Niet-leden gelieven dit bedrag te storten op rekeningnummer BE11 0015 4349 7948  van vzw GIFT met vermelding 'SV Johan Maertens + naam'

Voor leden van RC Gent gebeurt de betaling via de clubfactuur.