Levensloop Edegem #PeopleOfAction

zaterdag 14 oktober 2023 15:00 - zondag 15 oktober 2023 15:00, Fort 5, Edegem
Website: https://www.levensloop.be/content/levensloop-edegem
Organisatoren:
  • Bernard BOUCQUEY

Beste vrienden van A en van de P, kom op en loop mee,

Rotary Club Anwerpen Park neemt deel aan het evenement LEVENSLOOP 2023 tijdens het weekend van 14 en 15 oktober in Edegem.

‘Levensloop’ is een organisatie van de Stichting Tegen Kanker en wenst met deze actie de personen met kanker te ondersteunen. 

Rotary Antwerpen Park is één van de 38 ingeschreven teams. Wij gaan samen met onze partners, kinderen, kleinkinderen, vrienden en kennissen lopen of stappen in Fort 5 te Edegem.

Het is geen wedstrijd. Ieder kiest zelf het tijdstip en de duur van het lopen of stappen. En dit mits een kleine bijdrage van € 10,00 /persoon. 

RCAP zal er gedurende gans het weekend een stand houden als ontmoetingsplaats met drankgelegenheid. Randanimatie voor groot en klein is voorzien. 

INSCHRIJVING 

Wil je deelnemen, stuur dan een lijst door van wie je laat deelnemen en om hoe laat jullie denken deel te nemen aan bernard.boucquey@telenet.be en stort

€ 10,00 per deelnemer op de rekening van Stichting Tegen Kanker:BE 42 0689 0209 3054 . 


Van zodra de betaling volbracht is, ontvangt u een bevestiging van uw deelname. 

Indien je enkel een gift wil overmaken en een fiscaal attest wenst te bekomen moet je rechtsreeks op de bankrekening van Levensloop Edegem storten via link-> https://www.levensloop.be/doe-een-gift-0?relay=478002&type=relay 

Dank bij voorbaat voor de steun aan onze zieke medemensen en tot 14 en/of 15 oktober. 

Vriendelijke groeten. 

www.levensloop.be/edegem 14-15/10 2023 Fort 5 Hangar 39 R.Vander Weydenstraat Edegem 

https://antwerpen-park.rotary2140.org/nl/documents/folder/show/2020

Warme oproep tot deelname aan de levensloop in Edegem