Aardbeving in Marokko - Shelterbox info

vendredi 15 septembre 2023

Luc ROMBOUT, Shelterbox Rep. for D2130

Op 8 september 2023 vond in de avond een zware aardbeving plaats in Marokko. Het epicentrum lag in Ighil in de provincie Al Haouz, 72 km ten zuidwesten van Marrakesh, op een diepte van 18,5 km. De beving had type IX op de schaal van Mercalli

Na de aardbeving hebben overheden en hulpverlenende organisaties aangeboden om hulpgoederen en hulpploegen ter plaatse te sturen, maar deze wordt slechts mondjesmaat toegelaten door de Marokkaanse overheden.

Shelterbox, de door Rotary gesteunde organisatie die nood-huisvesting voorziet, heeft een Assessment team ter plaatse gestuurd om na te gaan op welke manier hulp zou kunnen georganiseerd worden.

Hier de informatie zoals ze op 15 september beschikbaar kwam.


Zie ook de Polaris pagina's van uw district om te bekijken wat het standpunt is van de Districtsgouverneurs met betrekking tot de inzet van Shelterbox.


Bezoek van een Shelterbox Team aan Marokko (info dd. 15-SEP-2023)