SV - Officiële bekendmaking laureaten ROSA 2021

lundi 7 juin 2021

De officiële bekendmaking van de laureaten van de Rotary Science Award (ROSA) 2021 ging door op 7 juni tijdens een korte ceremonie via ZOOM. Niettegenstaande wij, ingevolge de Coronapandemie, genoopt waren het feestelijke gebeuren dat hier normaal mee gepaard gaat naar een latere datum te verdagen hielden wij er aan de bekendmaking en de toekenning van de prijs nu al in het licht te stellen en de geldprijs ter waarde van €10000, die dit jaar genereus ter beschikking wordt gesteld door BELFIUS BANK en CANDRIAM, nu al te overhandigen als blijk van uitzonderlijke steun in deze uitzonderlijk moeilijke tijden.

Deze ROSA-2021 ZOOM ceremonie verliep als volgt:

- Prof. Em. dr. M. TANRET voorzitter Jury ROSA: Voorstelling der deelnemers, de ingestuurde werken en bekendmaking der laureaten
- Prof. dr. Ir. M. VAN MEIRVENNE, Decaan Faculteit Bio Ingenieurswetenschappen: Laudatio namens de deelnemende Faculteit
- Prof. dr. Ir. L.JACXSENS en Prof. Dr. Ir. M.UYTTENDAELE, Laureaten ROSA 2021: Korte toelichting bij hun werk
- Prof. dr. Ir. R.VAN DE WALLE, Rector Universiteit Gent: Laudatio namens de Universiteit
- Didier van den HOVE, Inkomend clubvoorzitter 2021-2022: Uitreiking van de Geldprijs
- Guido INGELS, Clubvoorzitter 2020-2021: Slotwoord namens Rotary Club Gent

Lees ook het artikel in : Rotary Contact - juni 2021 - pagina 38

En het interview van de twee laureaten in: Durf Denken - UGent

De plechtige en luisterrijke overhandiging van de ROSA 2021 trofee zal dan gepland worden tijdens het Gala van ROSA 2022 in de loop van het komende Rotaryjaar. Bij die gelegenheid zullen de laureaten de gelegenheid krijgen hun bekroonde werk uitvoerig uiteen te zetten.

Images supplémentaires