Bij onze contactclub RC Liège

lundi 18 juillet 2022

Op maandag 18 juli ontving Rc Liège een aantal leden van RC Antwerpen-West, RC Gent, RC Gent-Noord, RC Gent-Zuid, RC Landen en RC Sint-Truiden, op hun statutaire vergadering die gewijd was aan de dankbetuigingen aan de bevriende clubs van de D2130 en D2140 die spontaan en genereus hebben gereageerd op de noden van de slachtoffers van de vallei van de Vesder één jaar geleden. De vergadering vond plaats in het Blue Point Business Center in Luik. De zitplaatsen aan tafel waren zo ingedeeld dat onze vierkoppige Gentse delegatie (Pierre P., Didier, Gaston en Jacques) verdeeld werd over verschillende tafels zodat we omringd waren door leden van RC Liège en van andere clubs. Het was een snikhete dag maar gelukkig was er airco in de zaal. Tijdens de bijeenkomst, onder het voorzitterschap van Caroline Goffinet, werd  een door D2160 gemaakte video vertoond waarin wordt ingegaan op de solidariteit en de projecten ten behoeve van de slachtoffers van de ramp. Hierbij de link naar deze video:  

https://vimeo.com/700858931/191186f07e 

Drie Rotariërs werden geëerd: Luc Rombout (RC Gent-Zuid) ontving een PHF 1 saffier, Gert Jeandarme (RC Sint-Truiden ) ontving een PHF 2 saffieren en Jacques Eichperger (RC Gent) ontving het diploma van erelid van RC Liège. Het is evident dat , naast de persoonlijke betrokkenheid van deze drie,  RC Liège onze Clubs speciaal wou bedanken door de nadruk te leggen op de intra-communautaire solidariteit die na deze tragische gebeurtenis spontaan de overhand heeft gekregen. 

Na de vergadering werden we nog ontvangen voor kofffie  en taart ten huize Marcel en Marie-Laure Tilkin.

Dank aan onze voorzitter en aan Waze die voor een veilig vervoer gezorgd hebben!

We spreken zeker later nog af met RC Liège voor een bezoek te brengen aan het Instituut Maria Goretti, het jeugdcentrum Kinkempois en het tehuis  Edelweiss, drie instellingen die door onze club materieel en financieel werden gesteund. 


Images supplémentaires