Plechtige uitreiking ROSA 2022 en 2021

lundi 9 mai 2022

Op maandag 9 mei vond in de Gentse Aula de plechtige uitreiking plaats van de Rotary Science Award ROSA 2022 en 2021 (die omwille van Corona vorig jaar niet kon uitgereikt worden) in aanwezigheid van de provinciegouverneur Carina Van Cauter, de vicerector Prof.Mieke Van Herreweghe en onze Rotary districtsgouverneur Luc Van der Biest. 

Het ontvangstcomité zorgde voor de perfecte begeleiding van de talrijk opgekomen genodigden naar het peristilium voor het aperitief en daarna naar de aula voor de uitreiking van de twee awards. 

Na een verwelkoming door onze voorzitter Didier van den Hove, was het de beurt aan Michel Tanret om de genomineerden voor de ROSA 2021 uit de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen voor te stellen en mocht past-voorzitter Guido Ingels de award en de oorkonde overhandigen aan de twee laureaten Prof. Liesbeth Jacxsens en Prof.Mieke Uyttendaele van de vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid. Prof. Jacxsens lichtte heel kort het bekroonde project toe (zie het artikel hierover in ‘Rotary Contact van juni 2021, terug te vinden op onze website https://gent.rotary2130.org/nl/documents/folder/show/602 ) . Het uitgewerkt leerpad is nu terug te vinden op de website van de vakgroep, maar zal binnenkort overgedragen worden aan de Belgische Voedselbanken: https://www.ugent.be/bw/foodscience/en/news-events/news/learning-path-food-bank.htm

Daarna kwam Koen Lips de genomineerden voor de ROSA 2022 uit de faculteit Recht en Criminologie voorstellen en mocht voorzitter Didier de ROSA 2022 en de oorkonde overhandigen aan de laureate Prof. Charlotte Colman van de vakgroep Criminologie, strafrecht en sociaal recht, voor haar project in verband met de rol van de maatschappij in het stopproces van druggebruik, project dat ze eveneens kort toelichtte in haar bedankingswoord (Zie bijlage en kort artikel op de website van de UGent : https://www.ugent.be/re/nl/actueel/nieuws/rosa-charlotte-colman.htm )

De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, met dank aan Belfius-Candriam, een bedrag dat de onderzoeker mag gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren. 

De plechtige uitreikingsceremonie werd afgesloten met een korte toespraak door provinciegouverneur Carina Van Cauter.

 Vervolgens werden alle aanwezigen uitgenodigd voor een fijne driegangenmaaltijd tijdens dewelke onze Rotary districtsgouverneur Luc Van der Biest onze club bedankte voor dit initiatief en nog eens wees op het belang van de structurele eradicatie van de kinderarmoede en vicerector Mieke Van Herreweghe wees op de sociale aspecten van de UGent en het belang onderstreepte van deze unieke samenwerking tussen de Universiteit en RC Gent.

Rondom het peristilium waren de foto’s opgehangen die Lieve Blancquaert genomen had in het kader van het project van de lege Brooddozen van ‘Brooddoosnodig’ , project dat ook door onze club werd gesteund!

Deze stijlvolle, perfect georganiseerde dubbele ROSA-plechtigheid, in de schitterende locatie van de Gentse Aula, werd afgesloten met een slotwoord door onze voorzitter en de overhandiging van een welverdiende PHF 4 saffieren door DG Luc Van der Biest aan onze vriend Madjid Gordjestani voor zijn niet aflatende inzet voor het ROSA-project!

Alle foto's (niet altijd in de juiste chronische volgorde) te bekijken via deze link : https://www.flickr.com/photos/195586807@N02/shares/6YTXgc 


Documents joints