JENNIFER JONES: ‘INZETTEN OP VERSCHEIDENHEID VERANDERT NIETS AAN ROTARY’S DNA.’

mercredi 22 juin 2022

Diversiteit en communicatie, dat worden de sleuteltermen van de Canadese Jennifer Jones tijdens haar ambtsperiode als eerste vrouwelijke voorzitter van RI.

Jennifer Jones

Het kantoor van inkomend RI-voorzitster Jennifer Jones in Evanston voelt anders aan dan dat van haar voorgangers, maar dat is geenszins een gevolg van het feit dat zij op 1 juli de eerste vrouwelijke voorzitter van Rotary wordt. Aan de muur hangt een recent geschenk van een vriend - een wereldkaart waarop Jones elke Rotarybestemming kan markeren die ze de komende twee jaar bezoekt. Als we elkaar spreken is het september, en op de kaart is alleen Chicago te zien - veel geplande evenementen werden geannuleerd of uitgesteld vanwege de aanhoudende coronapandemie. Vandaag is Jones als enige aanwezig op de 18de  verdieping van One Rotary Center. Er zijn geen telefoons die rinkelen, geen bedrijvigheid in de kantoren. Je zou een radslag kunnen maken door de vergaderzaal en niemand zou het merken.

Jennifer is voorzitster en CEO van Media Street Productions Inc. in Windsor (Ontario, Canada), waar ze lid is van Rc Windsor-Roseland. (Haar man, Nick Krayacich, is past-voorzitter van Rc La Salle Centennial en is onlangs gekozen tot DGND 6400). Haar bedrijf verzorgt radio- en televisieproducties, video’s voor bedrijven en organisaties en liveshows. Ze wil haar media-achtergrond inzetten om Rotary wereldwijd te profileren. Ze bereidt dan ook een ‘Imagine Impact Tour’ voor om de wereld kennis te laten maken met enkele grootschalige, duurzame projecten in elk van de aandachtsgebieden van Rotary. ‘Ik zie dit als een manier om ons ledental te verhogen’, zegt ze. ‘Als we onze verhalen vertellen, zullen gelijkgestemden zich bij ons willen aansluiten.’

Jennifer is sinds 1996 lid van Rotary en speelde als voorzitster van de werkgroep ‘Strengthening Rotary’ een hoofdrol in de van onze organisatie. Ze is co-voorzitster van het End Polio Now Countdown to History Campaign Committee, dat als doel heeft 150 US$ miljoen in te zamelen voor de uitroeiing van polio. Ze leidde ook de succesvolle virtuele #RotaryResponds in 2020, waarmee fondsen werden ingezameld voor pandemie-gerelateerde projecten.

U wordt de eerste vrouwelijke RI-voorzitter. Wat betekent dat voor Rotary?

  Het is mij zeer duidelijk gemaakt dat ik werd geselecteerd vanwege mijn kwalificaties, niet vanwege mijn geslacht. Ik ben niet aan de selectieprocedure begonnen vanuit genderoverwegingen. Maar ik denk wel dat het voor onze organisatie een ongelooflijk belangrijk moment is. Diversiteit, gelijkheid en inclusie zijn noodzakelijk, niet alleen voor Rotary, maar voor de hele wereld. Toen ik op de virtuele RI-conventie van 2021 mijn aanvaardingstoespraak hield, vermeldde ik mijn tienjarige nichtje. Ze had me een tekening gegeven met daarop de woorden: ‘Different is always better. Different is me.’ Ik vond dat statement zo mooi dat ik het koos als afsluiter voor mijn toespraak: ‘Anders zijn is niets om je voor te verontschuldigen.’ Eén van onze kernwaarden is diversiteit, en dit is één van de manieren waarop diversiteit tot uiting komt. Het heeft alleen 117 jaar geduurd vooraleer dat gebeurde.   

Wat betekent diversiteit voor onze organisatie?

  Er is diversiteit in onze Rotary-wereld, maar is er ook diversiteit in onze meest directe omgeving, onze eigen clubs? Onze verscheidenheid qua ideeën, leeftijd, cultuur, geslacht en beroep vormt onze kracht. Dat is wat ons in staat stelt om dingen op te lossen op een manier die anderen niet kunnen. Elke club zou dit onderwerp op tafel moeten leggen. Omdat we niet-politiek en niet-religieus zijn, hebben we de mogelijkheid om dit soort dialoog te voeren in een veilige context waar we elkaar respecteren.   

Hoe gaat u het RI-voorzitterschap herdefiniëren?

  Ik weet niet of ik het voorzitterschap benader vanuit een perspectief van verandering. Ik wil Rotary sterker maken als een relevante organisatie in de cultuur en het klimaat van vandaag. Hoe kunnen we proactief zaken aanpakken die positief zijn voor onze toekomst? We moeten vrouwen en jongeren laten zien waarom Rotary bij hen past, en hen dus zinvolle taken geven waarmee zij via onze organisatie een verschil kunnen maken. Ik wil meer nadruk leggen op communicatie dan op gender. Mijn boodschap is dat er ruimte is voor verscheidenheid. Dat verandert niets aan het DNA of de waarden van Rotary. Dat zijn dingen die niet uit de mode raken, maar die we vandaag misschien vanuit een ander perspectief kunnen bekijken.   

U gelooft in ‘cross-mentorschap’. Waar staat dat voor?

  Soms komt een geweldig idee van iemand met veel ervaring, soms van iemand met een frisse blik. Vaak zijn dat jongere leden; zij zorgen er mee voor dat onze organisatie blijft evolueren. Om het wat karikaturaal te stellen: als je met een nieuw idee op de proppen komt bij een Rotaractclub, weten ze daar binnen een paar dagen wat ze ermee gaan aanvangen. Ze leggen contacten via sociale media en ondernemen heel snel actie. Wat doet een Rotaryclub? Die richt een commissie op en houdt dan vergaderingen, heel veel vergaderingen… Een bedachtzame aanpak is zeker niet fout, maar jonge mensen doen de dingen gewoon anders, zonder veel bureaucratie. En ik denk dat we daar echt iets uit kunnen leren.   

Waarom koos u voor het jaarthema ‘Imagine Rotary’?

  Dat motto gaat voor mij over dromen en de verplichting om die dromen na te jagen. Ik wil dat mensen nadenken over de dingen die ze willen bereiken, en vervolgens Rotary gebruiken als weg daarnaartoe. We hebben een enorm scala aan mogelijkheden voor ons liggen, maar we moeten onze energie zo kanaliseren dat we duurzame, impactvolle beslissingen nemen over wat we doen. Rotariërs mogen al hun ideeën op tafel leggen, om die met anderen te delen, ze te ontwikkelen en uit te zoeken waar ze ermee naartoe willen.  

Wat betekent leiderschap vandaag, en hoe past uw stijl van leiderschap daarin?

  De afgelopen twee jaar hebben ons de kans gegeven om eens goed te kijken naar wat belangrijk voor ons is en van welke dingen we af willen. Nu kunnen we vooruitkijken naar hoe we de dingen een beetje anders en, vooral, kunnen doen. Hoe kunnen we oprecht en eerlijk zijn tegen onszelf over wat we willen doen, met wie we onze tijd willen doorbrengen en hoe we elkaar beter kunnen steunen, niet alleen als vrienden en buren, maar als mensheid? Vanuit een hedendaags leiderschapsperspectief moeten we het beste uit het slechtste halen.

Wat beschouwt u als uw sterke en zwakke punten?

  Ik ben er trots op dat ik mensen kan samenbrengen binnen eenzelfde verhaal. Ik denk dat mijn kracht ook ligt in communicatie en in kijken hoe we dingen net een beetje anders kunnen doen. Het belangrijkste wat we kunnen doen is ervoor zorgen dat ieder lid van onze organisatie begrijpt wat het betekent om er deel van uit te maken. Er zijn veel verschillende manieren om dat te communiceren. Door enkel e-mails te versturen bereik je geen samenhorigheidsgevoel. Het gaat erom dat je een reden creëert waarom mensen iets van je organisatie willen horen.  

Eén van de dingen die ik wil doen is direct live gaan na een bestuursvergadering. Ik wil mensen vertellen waar hun organisatie mee bezig is - wat er net letterlijk gebeurd is. Het laatste nieuws van de 18 verdieping in Evanston, en wat dat betekent voor uw club. Bij werkbezoeken zal ik een kleine GoPro-camera bij me hebben. Ik wil iedereen laten zien wat ik net zag en laten horen wat men tegen mij verteld heeft.

Een zwak punt? Evenwicht. Ik probeer voor mezelf te zorgen, goed te eten, te sporten, tijd te maken voor vrienden en familie. Maar ik ben er niet altijd goed in.

Er zijn zoveel verschillende manieren waarop mensen vandaag communiceren, via e-mail, sms, WhatsApp, Facebook, LinkedIn of Twitter. Ik heb twee telefoons aan staan. Het is gekkenwerk. Dus ik heb mezelf toestemming gegeven om soms even weg te lopen en niet aan mijn telefoon gekluisterd te zijn. Anders kan ik letterlijk 24 uur per dag aan het communiceren zijn. En daar is niemand mee gediend.  

DIANA SCHOBERG & GEOFFREY JOHNSON

BEWERKING/VERTALING: STEVEN VERMEYLEN

Rotary Contact nr 448 / 2022-03