ROSA 2022 uitgereikt aan Prof.Dr.Charlotte Colman

lundi 9 mai 2022

Op maandag 9 mei vond in de Gentse Aula de plechtige uitreiking plaats van de Rotary Science Award ROSA 2022 en 2021 (die omwille van Corona vorig jaar niet kon uitgereikt worden) in aanwezigheid van de provinciegouverneur Carina Van Cauter, de vicerector Prof.Mieke Van Herreweghe en onze Rotary districtsgouverneur Luc Van der Biest. 

De genomineerden voor de ROSA 2022 kwamen dit jaar uit de Faculteit Recht en Criminologie en de jury besliste de ROSA Award 2022 toe te kennen aan  Prof. Charlotte Colman van de vakgroep Criminologie, strafrecht en sociaal recht, voor haar project in verband met de rol van de maatschappij in het stopproces van druggebruik (Zie kort artikel op de website van de UGent:  https://www.ugent.be/re/nl/actueel/nieuws/rosa-charlotte-colman.htm )

De twee laureaten van de ROSA 2021 Prof. Liesbeth Jacxsens en Prof.Mieke Uyttendaele van de vakgroep Levensmiddelentechnologie, voedselveiligheid en gezondheid van de Faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen ontvingen met een jaar vertraging hun Award en Oorkonde.

De Rotary Science Award bedraagt 10.000 euro, met dank aan Belfius-Candriam, een bedrag dat de onderzoeker mag gebruiken om het winnende project maatschappelijk te verankeren. 

Meer info over het verloop van de plechtigheid, toespraken en foto’s op https://gent.rotary2130.org/nl/content/photo-gallery/show/11852