WEBEX om 19.00 u met Toon Goossens !

Wednesday, January 26, 2022 18:30 - 23:00 , webex
Speakers:

Onze spreker van de avond: TOON GOOSSENS,  bekend van op TV !

Meteen gekoppeld aan een Goed Doel:  MERCYSHIPS.BE

Maatschappelijk relevante info:  neem dus zeker deel !!!!!!!!!!


Onze Rotary Club sluit aan bij een privé-initiatief van vriend/Rotariër Gerard Depuydt in samenwerking met Probus Mechelen, De Koperen Passer Brabant V . 

Wie wil, kan online meeluisteren naar arts, auteur, causeur Toon Goossens over zijn boek "De Vrouw in ons".
Woensdag 26 januari om 19u stipt. Inloggen vanaf 18u30.
Verloop: uiteenzetting 2 * 30 min. met korte pauze + vragenronde.

Deelname link: https://consultecom.my.webex.com/join/welkom_iedereen


Bijdrage 5 euro (of liefst iets meer !) voor het goede doel Mercy Ships
(medische en chirurgische zorg voor de armsten in Afrika - www.mercyships.be)

Schrijf je in via mail rczo@telenet.be en je ontvangt alle verdere info.    Dr. Toon Goossens is arts in de geneeskunde, gepromoveerd aan de KUL in 1968.  Jarenlang directe en persoonlijke medewerker van Paul Janssen (Janssen Pharmaceutica).   Vertrouwd gezicht op TV als medepresentator van “Gezondheidsmagazine” en “Over mijn lijf”. 
Als sportieveling klom hij op in de wielrennerswereld en stond hij jaren in de bres voor de dopingbestrijding in Vlaanderen.  Al van in 2009 geeft Toon Goossens lezingen over de vrouw en vrouwelijkheid. 

In 2016 publiceerde hij het boek De Vrouw in ons.  Een speurtocht naar het vrouwelijke in de mens.  Langs 6 ongewone invalswegen wordt gepeild naar het wezenlijke van vrouw-zijn. Daarbij komt men terecht bij begrippen als biologische sterkte, schoonheid en moederlijkheid. 
De – vooral in mannelijke kringen – zo vaak gehoorde vrouwelijke deugden en ondeugden worden begrijpelijk gemaakt. 
Onvermijdelijk wordt ook stilgestaan bij de vrouw als erotische en erotiserende verschijning. 
En bij wijze van conclusie worden perspectieven geschetst naar een wereld met meer vrouwelijkheid in het beleid.
(www.toongoossens.com)


Voor alle duidelijkheid dit is geen clubactiviteit, maar de besturen van deze 3 clubs staan wel goedgezind tegenover het initiatief.

 

Het evenement zal doorgaan op woensdag avond 26 januari om 19:00.  In loggen kan vanaf 18:30. https://consultecom.my.webex.com/join/welkom_iedereen

We voorzien halfweg ( na ongeveer een half uur ) + voor het vragen-moment een korte pitstop.

Voor wie geen ervaring of minder goede ervaring heeft met dat inloggen, is er de dag voordien van 18:00 tot 19:00 een proef inlog mogelijk, waarbij Alex Vanzegbroek ter beschikking zal zijn om je door je moeilijkheden mee te helpen.  Telefoon van Alex : 0475 46 50 74

 

Met Toon is afgesproken dat we een bijdrage vragen aan elke deelnemer, graag min 5 €.   De opbrengst gaat integraal, verhoogd met wat extra sponsorgeld van Toon en mezelf, ..... en hopelijk van uzelf ook ....naar Mercy ships.  ( https://mercyships.be )

Toon vraagt ook – uitzonderlijk - geen ereloon.

Gerard Depuydt en Toon Goossens centraliseren graag alle stortingen (uw 5€ en/of méér) vermits zijzelf die totale bedrage nog proportioneel gaan vergroten..... dus storten met vermelding : “Toon G.” of “Mercy Ships” of “De vrouw in ons”, het komt terecht. 

Schrijf u dus in via een eenvoudige mail naar  rczo@telenet.be  en we sturen u 
concrete details (en latere feedback) voor deze bijdragen.


Hopende op een grote respons.

Hartelijke groeten,  Gerard